Udskiftning af frontrude

Frontruden er i vore dages biler en integreret del af bilens karosseri – hvorfor det er essentielt for bilens sikkerhedsniveau at frontruden forbehandles, limes og monteres korrekt.

Vi udskifter alle typer ruder i alle typer biler.

Her udskiftes en forrude på en Ford Escort.

Ruden tages forsigtigt ud.

Når en frontrude skal limes er det af afgørende betydning for sikkerheden, at vedhæftningen er optimal. Vi går ikke på kompromis med sikkerheden og limer derfor udelukkende autoruder med 2-komponent BETAMATE-lim, som er godkendt af og anvendes på de førende bilfabrikker.

Når man limer frontruder, bliver det færdige resultat ikke bedre end det forarbejde der er lagt for dagen. Det er af største vigtighed at rense og forbehandle (prime) både underlaget og selve ruden, så vedhæftningen bliver optimal. Hos EBO Glas følger vi naturligvis forskrifterne for både forbehandling, limning og montering slavisk.

 I værste fald....

En frontrude der ikke er korrekt monteret kan betyde, at bilens air-bag mister sin beskyttende funktion. Frontruden skal kunne modstå det tryk der kommer fra air-bag´en, når førerens vægt kastes ned i den ved en kollision.

Afhærdning

En anden vigtig faktor er overholdelse af afhærdningstiden. Ved at benytte BETAMATE E2400-lim sparer vi dig for dyrebar tid - BETAMATE E2400 har en hærde tid på kun ca. 1,5 time - i modsætning til andre lim typer.

Her ses det færdige resultat efter udskiftning af forrude i en Ford Escort.
EBO Glas I/S, Bakkegårdsvej 305, 3050 Humlebæk, Tlf. 49 19 21 80, Mobil 40 45 71 80 - 28 85 61 32. CVR/SE 35621032  | Eboglas@eboglas.dk