Hvordan kan vi hjælpe?

Du er velkommen til at ringe eller sende os en mail vedr. din næste glarmesteropgave.

Kontakt os i dag

Filosofien bag termoruden har været ønsket om at finde frem til en dugfri rude. Det har i koldere egne altid været problematisk at holde duggen fra ruden med de store temperaturforskelle, inde som ude.

 

At to lag glas så senere viste sig at give en forbedret U-værdi, var kun et ekstra plus. To lag glas var dog ikke et ukendt fænomen, og allerede langt op i vores tid er der brugt koblede rammer, og endnu den dag i dag findes der stadig forsatsruder i mange ældre ejendomme.

 

Den form for termorude, der bruges i dag, blev først udviklet i 60-erne. Den består af to glasplader med en afstandsprofil i aluminium eller galvaniseret stål, hvorpå glaspladerne limes – en rudeprofil, der minder forbavsende meget om den, der blev opfundet 100 år tidligere i USA.

 

Siden da har udviklingen taget fart.

 

Termoruder findes i dag i talrige varianter, og det kan derfor være vanskeligt at danne sig et overblik over, hvilken rude, der er optimal til forskellige formål. Men der er penge at spare, hvis man allerede i projekteringsfasen vælger termoruden med de ønskede egenskaber, frem for en senere udskiftning.

Energiruder

En energirude er en termorude, hvor det ene af glaslagene er forsynet med en lavemissions belægning.

 

En 4-12-4 energirude har en langt bedre U-værdi end den almindelige 4-12-4 termorude.

 

Ved brug af energiruder reduceres varmetabet med ca. 33 pct.

Ofte viser et lille mærke i rudens ene hjørne, at der er tale om en energirude. Ønsker man under alle omstændigheder at kontrollere om den usynlige belægning er til stede, kan en tændt lighter holdes op foran termoruden. Så spejles flammen to gange i hver glasflade. Der hvor belægningen findes, har spejlingen en anden farve, rødlig eller blågrå. Det forudsættes altid, at lavemissions belægningen vender ind mod termorudens hulrum. Det er m.h.t. U-værdien stort set ligegyldigt, hvilken side af ruden, der vender ind mod rummet. Sidder belægningen på det yderste glas, kan glasset have en svag solafskærmende effekt, afhængig af produktet.

 

Men en termorude kan også være en aktiv solfanger.

En gasfyldt lavemissionsrude vendt mod syd lader mere varme slippe ind i rummet, end den lader passere ud.

 

Ud over sparede energikroner, er rumkomforten med en energirude mærkbart øget, fordi oplevelsen af kuldeudstråling fra vinduet er mindre. Med en energirude får man således ingen "kold skulder".

Energiruder

Brandbeskyttende ruder

For få år siden var brandbeskyttelse karakteriseret af tætte, uigennemsigtige konstruktioner af stål og beton.

 

I dag kan man tilbyde samme effektive brandbeskyttelse med brandbeskyttende ruder.

 

Brandbeskyttende glas skal give en veldefineret beskyttelse mod flammer og røggasser.

Pyroshield trådglas, der indeholder et tyndt ståltrådnet, er en enkel og prisbillig beskyttelse mod røg og flammer og findes i flere varianter med forskellige typer trådnet og varierende gennemsigtighed.

 

Pyrodur og Pyrostop er brandbeskyttende glas med høj optisk kvalitet og effektive brandbeskyttende egenskaber. Glasset er opbygget af tynde lag floatglas med et eller flere mellemliggende lag af vandglas, der ved opvarmning holder glasstykkerne på plads og danner en effektiv barriere mod flammer og røggasser. Måden at montere de brandbeskyttende glas på, har en afgørende betydning for dets funktion.

 

Lad EBO Glas rådgive dig i valg af brandbeskyttende glas og montering heraf.

Støjdæmpende ruder

Støj er et voksende miljøproblem – ikke mindst langs stærkt trafikerede gader og veje med tung trafik.

 

Med lydreducerende glas kan problemet løses effektivt – både i facader og indvendige skillevægge.

 

Glassets lydreducerende egenskaber kan optimeres i forhold til den støjtype der skal dæmpes, ved ændring af glassets tykkelse og/eller afstanden mellem glassene.

Ønsker man f.eks. at dæmpe lavfrekvent lyd, kan man øge glassets tykkelse, så ruden bliver tungere og lydbølgerne ikke så let kan sætte den i svingninger. Er der tale om højfrekvent lyd, kan løsningen være at benytte lamineret glas og/eller at øge afstanden mellem glaslagene.

 

Også udformning af karm, ramme, fuger og ventiler har indflydelse på vinduets lydreducerende egenskaber. Derfor bør du se en testrapport på netop det vindue du er interesseret i.

 

Henvend dig trygt hos EBO Glas, hvis du ønsker et bud på en effektiv støjdæmpende løsning, specielt udformet til dine krav.

Sikringsruder

Hærdet glas er sikkerhedsglas med meget høj brudstyrke. F.eks. har hærdet glas i 5 mm tykkelse samme brudstyrke som 12 mm tykt uhærdet glas.

 

Hærdningen sker, når glasset først opvarmes til ca. 650 gr. C., for derefter lynhurtigt at blive afkølet på ydersiderne ved hjælp af luft. Den store trykspænding på overfladen giver en stærkt forøget styrke i materialet. Overfladen er uændret plan, men hærdet glas er ikke hårdere end almindeligt glas, og kan derfor også ridses.

Almindeligt glas kan indeholde mikroskopiske forbrændingsrester fra smelteprocessen, som efter hærdning kan forårsage pludselige sprængninger. Derfor kan glasset udsættes for en "heat soak" proces – en ekstra opvarmning, som udløser eventuelle fejl i glasset.

 

Før hærdningen slibes glasset i kanterne. Hærdet glas skal altid bestilles i de færdige brugsmål, da der ikke kan skæres i glasset efter hærdningen.

 

Knuses hærdet glas er splinterne små og uden skarpe kanter.

Selvrensende ruder

En revolution inden for glas!

Nu kan du bruge naturens kræfter til at holde dine vinduer rene for organisk snavs!

 

Pilkington Activ™ giver dig renere og pænere vinduer med minimal rengøring.

 

Pilkington Activ™

Det er en almindelig glastype med en specialbelægning udenpå med en avanceret dobbeltvirkning: Når glasset udsættes for dagslys, reagerer belægningen på følgende 2 måder:

Først nedbrydes organisk snavs, og derefter "flyder" regnvandet ned ad glasset, så de løse partikler af snavs vaskes væk.

 

Belægningen

Den er integreret i glassets overflade, så den kun kan påvirkes, hvis selve glassets overflade beskadiges, f.eks. af skarpe genstande, slibemidler eller ståluld.

 

Bortset fra at der fra visse vinkler kan være en smule øget spejleffekt, fremstår glasset ligesom andre typer glas.

Blytermoruder

Vi laver blyruder som enkeltruder eller indbygget i termoruder.

 

Ring og få et tilbud.

Solafskærmende ruder

Får solens varme og lys lov til at trænge igennem ruderne, opstår ofte et dårligt indeklima i form af uhensigtsmæssigt høje temperaturer, som kun kan fjernes med meget energikrævende ventilations- og airconditionanlæg.

 

Solafskærmende ruder

Med solafskærmende termoruder kan 85 pct. af varmen holdes ude. Ruderne reflekterer og absorberer varmen fra bygningen, så indetemperaturen bliver behagelig og overholder lovkravet om max. 25 gr. C. 

Indeklimaet bliver mere enkelt at styre året rundt. Glassene som anvendes i disse termoruder er enten gennemfarvede eller belagt med et eller flere lag metal. I visse glastyper er refleksionen som i almindeligt glas, og lysgennemgangen meget høj.

 

De solafskærmende glas monteres altid som det yderste glas. Glasset kan hærdes for at modstå risikoen for termiske sprængninger på grund af en stærkere varmeabsorbtion. Risikoen for sprængning er størst, når ruderne er placeret, hvor der kan forekomme slagskygger.